Εργασίες του Μανώλη

Με την κατανόηση της φύσης του ξύλου και τα ατομικά αγωνίσματα Μανώλης χρησιμοποιεί το πλήρες δυναμικό και δημιουργεί μοναδικά ξυλόγλυπτα.
Μερικά από αυτά τα αντικείμενα, καρέκλες ή τραπέζια, μπορείτε να δείτε στα διαμερίσματα. Αν σας ενδιαφέρει, να τον ρωτήσω αν μπορείτε να δείτε περισσότερα από την εργασία του ...